:::: تاریخ ثبت : چهارشنبه 17 مهر 1387 ::::

اینم جواب تست خودشناسی من از این آدرس که با بیل خاموشم کرد :( 

 

(تاثیر پذیر، برون گرا، آرمان گرا، متفکر)

تو یک تیپ "مشاور" هستی. بعضی ها فکر می کنند که تو قوی ترین و با نفوذترین شخصیت، در بین مردم هستی. البته این گروه اشتباه می کنند.

واقعیت این است که تو نمی خواهی دیدگاهها و اعتقادات شخصی خود را به دیگران تحمیل کنی. با این حال تو برون گرا و باهوشی و دوست داری خودت را درگیر مسائل دیگران کنی. بنابر این با دانشی که داری، به بقیه کمک می کنی.

تو دقیقاً مصداق این اصطلاح هستی که می گویند "معلّمها در عین حال دانش آموز هم هستند" و به همان اندازه که دوست داری یاد بدهی، دوست داری که یاد هم بگیری و این موضوع تو را راضی می کند.

تو تنها و بیکس نخواهی مرد، امّا هرچه بیشتر به پایان عمرت نزدیک می شوی، بیشتر در خودت فرو می روی و به این فکر می کنی که آیا زندگیت کلّاً معنی و هدفی داشته؟ این حالت ممکن است ده ها سال طول بکشد. ضمناً تو به احتمال زیاد بعد از همسرت خواهی مرد.  

------------------------------- 

خودم به شخصه با پاراگراف آخر نمی تونم موافق باشم چون همیشه سعی دارم طوری زندگی کنم که بعد از یه مدت نگم هیچ کاری نتونستم بکنم و فقط فرصتهای عمرم و از دست دادم. برای جمله آخر هم از ته دل دعا می کنم این اتفاق هیچ وقت نیفته. 

 

در هر صورت اینم یه تست بود دیگه می شه جدی گرفت می شه هم نگرفت